Fenstherm Kft.

 


Hasznos


Alternatív energia

Bizonyos természeti jelenségek kölcsönhatásaiból kinyerhető u.n. tiszta energia, mint például: napenergia, vízenergia, szélenergia, geotermikus energia.
Alternatív energiaforrás az az energia hordozó, amelyből a jelenleg használatos szénhidrogének alternatívájaként valamilyen energiát (hő-, mozgási-, villamosenergia) tudunk kinyerni oly módon, hogy ezzel nem okozunk környezetszennyezést.

Megújuló energiaforrásnak azokat a természeti jelenségeket nevezzük, melyekből úgy nyerhetünk ki energiát, hogy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül néhány éven belül az újratermelődik. (napenergia, szélenergia, vízenergia, biomassza és a geotermikus energia)

A kőolaj, a földgáz, a szén és az urán a nem megújuló energiafajták közé tartoznak, készletük korlátozott, használatuk jelentős környezetszennyezéssel jár.
A magyar és az uniós országok legnagyobb részének energiaipara import nyersanyagra épül, ami függőséget és kiszolgáltatottságot jelent.

Csak úgy menthetjük meg környezetünket és válhatunk energiafüggetlenné a fosszilis energia hordozóktól, ha rendületlenül kutatjuk - keressük, és egyre szélesebb körben alkalmazzuk az alternatív energiaforrásokat, a jelenlegivel pedig takarékosan bánunk.
Folyamatosan megjelenő hazai és uniós pályázatok segítik ezt a törekvést mind a vállalkozások, mind a civil társadalom tagjai számára.

Napenergia

Földünk másodpercenként 50 milliárd kWh energiát kap a Naptól. A Napban hidrogén alakul át héliummá, gravitációs nyomás mellett magas hőmérsékleten. Felületének hőmérséklete 6000 Kelvin.

A napból kinyerhető aktív energiatermelésnek két módja van:

1. A napenergiát hőenergiává alakítjuk.
Például, amikor nagy üvegfelületeket alkalmazunk, melyen a fény vastag, nagy hőtároló képességű padlóra és falakra vetül, melyek hosszú időn át képesek tárolni az elnyelt hőt. Felszereltethetünk napkollektort, amely elnyeli a napsugárzás energiáját, majd átalakítja hasznosítható hőenergiává.

2. A napelemek a napból érkező sugárzást (fényt) alakítják villamos energiává.
Erős fényben (napos, felhőmentes időben) termelik a legtöbb energiát, gyenge fényben (felhős időben) a legkevesebbet, éjjel semmit.

Vízenergia

A vízenergia is nagyon fontos alternatív energia forrás. A folyókon általában szakaszjellegeket szoktunk megkülönböztetni, ahol az esésnek megfelelően a felső, középső vagy alsó szakasz jelleg dönti el a vízierő nagyságát.

Ahol nagy esésmagasságok vannak, azok a helyek kiválóan alkalmasak vízerőmű építésére: pl. Skandináv félszigeten vagy az Alpokban, melyek segítségével elektromos áramot állítanak elő.

Hazánkban azonban hihetetlenül alacsony a folyók esése - nagy alföldi térségbe futnak ki a hegyvidéki területekről - és világ legalacsonyabb esésű folyói kategóriájába sorolhatóak, ezért egy erőmű létrehozása és működtetése valószínűleg nem lenne gazdaságos.

Szélenergia

A szélenergia az egyik legfontosabb alternatív energia forrás. A szélenergia kitermelésének mai formája, hogy a szélturbinák lapátjainak forgási energiáját alakítják át elektromos árammá.

Napjainkban éppúgy alkalmazzák ipari méretekben, mint egyedileg is.
- nem környezetszennyező
- hálózatba integrálható elektromos áram termelésére,
- közös jellemzője a magas műszaki színvonal,
- rendkívül megbízható működés,
- csekély karbantartási igény.

Geotermikus energia

A geotermikus energia a Föld kőzetlemezeinek természetes mozgásából származó energia. A geotermikus - kifejezés görög eredetű, jelentése: földi hő.

Hazánk geotermikus adottságai igen kedvezőek. A Föld belsejéből kifelé irányuló hőáram átlagos értéke 90-100 mW/m2, ami mintegy kétszerese a kontinentális átlagnak.

A hőszivattyú igen alkalmas szerkezet házaink, lakásaink fűtésére, ráadásul egyre jobban megéri üzemeltetni ezeket. A hőszivattyú alapvetően úgy működik, mint egy hűtőszekrény, csak ellenkező hasznosítással.


  Rockwool Hungary Szigetelőanyaggyártó és Ker. Kft.

REVCO Magyarország Kft.

LAKÓKERT '97 Bt.

Forrás Centrum Kft.

MAGYAR-Festék